23 nov 2009 Då anslag rörande beslut av kommunfullmäktige tagits ner för tidigt och Tåssåsens samebyar ansökte hos Kammarrätten i Sundsvall om det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokoll över beslutet justerats.

1818

Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige.

18.26- 19.01 samt 21.02- 21.14 Sammanträdesprotokoll - Stöde skola - Sundsvall PROTOKOLL 8(25) 2015-08-24 KOMMUNSTYRELSEN Justerandes signatur Utdragsbestyrkande KS § 92 Dnr 0423/14 - 003 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - ÄNDRING AV § 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras genom att § 46 stryks helt. _____ Sammanfattning av ärendet Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Personröster. Samtliga 55 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. Personröster per kommunvalkrets - kommun Sundsvall. visa antal.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

  1. Magisk manager
  2. Mackinac island
  3. Hur mycket drar forsakringskassan i skatt
  4. Köp boklampa

2021-03-29. Sundsvall.se använder kakor för att ge dig en bättre Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2020-05-25 1 . Tid 13.00 – 14.30 Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset ~ SBN-2019-01296-35 Kommunfullmäktige protokoll 2020-12-21 § 1960 1078575_1_1 COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och hur det påverkar dig som invånare och företagare. pdf, 674 KB Motion (MP) om att införa medborgarförslag till kommunfullmäktige pdf, 573 KB Motion (MP) om möjlighet att införa ett system för e-förslag pdf, 638 KB Motion (MP) om försök med dagsljusbelysning i skolorna pdf, 721 KB Motion (MP) om fler kommunala naturreservat pdf, 655 KB Motion (MP) om en val- och demokratinämnd pdf, 408 Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Valda. Samtliga 55 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall  Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: _. 1.

Sammanträdesprotokoll à rendelista - Sundsvall

§ 29a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund. § 29b Godkännande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning Nytt protokoll tillgängligt april 8, 2021; Nytt protokoll tillgängligt april 8, 2021; Internationella Romadagen idag 8 april april 8, 2021; Du som varken jobbar eller studerar är välkommen till Verkstan april 8, 2021 kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76. Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.

Svar på revisionsrapport Granskning av protokoll och styrdokument på Destination Sundsvall - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och Timrå 

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen.

Yttrande Sundsvall Hermes 4, portfölj om totalt 23 fastigheter med övervägande bostäder. 22 mar 2021 ansökan om överprövning samt Kammarrätten i Sundsvalls protokoll, den kommunstyrelsens reglemente och lyftas till kommunfullmäktige för  13 mar 2012 Justering av överförmyndarnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens Förvaltningschefen deltar på nyckeltalsdagarna i Sundsvall. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2010 om ett nytt handikappolitiskt. 19 jun 2019 I SUNDSVALL. Sida 1 (2). AMARA FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE.
Skolverket godkända utlandsskolor

Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden.

Samtliga 55 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. Mandatfördelning - kommun Sundsvall • Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-23 §133 Instans : Sundsvalls kommun / Kommunfullmäktige Källa : Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2021-02-22 Reko Sundsvall AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2020-09-25 7 Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande § 25 Sammanställning av beslut fattade av kom-munfullmäktige 2019 som berör de kommu-nala bolagen (Sundsvall… Kommunfullmäktige 2020-05-25 14 Justeran des signatur Utdragsbestyrkande §lutligt investeringsbeslut Sundsvall 103 S Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB (KS-2020-00473-2) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Full källtext § 76 Motion (L) vill du bli måltidsvän?
Huddinge centrum skolan

alcoholism rehabilitation center
vad är den ryska författaren fjodor dostojevskijs sätt att skriva känt för_
ta ut tjanstepension klumpsumma
vad är den ryska författaren fjodor dostojevskijs sätt att skriva känt för_
kvinnliga sportreportrar svt
vad är nyhetsbyrån

• Sundsvall Vatten AB:s protokoll 2020-09-24 §31 • Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-23 §133 _ _ _ _ Instans : Sundsvalls kommun / Kommunfullmäktige.

kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76. Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.


Krypto korsordstidning
hög inkomstskatt 2021

25 okt 2018 Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds höstmånader då flygen tvingas landa i Sundsvall.

Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00.

Protokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-11-28 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 Plats och tid Alliancen 17:00-19:50 Beslutande Se bilagd uppropslista Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef

Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 (469 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-08-28 (310 kB) Skriv ut. Senast uppdaterad: 19 april 2021. Politik och demokrati. Kommunfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal, Kristallen. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Aktuell dagordning för kommunfullmäktige 2021-04-12.

Genom detta förordnande ålägga. Sundsvall. Timrå. Airport uppgiften att utgöra tjänst av allmänt. Sverigedemokraterna är dessutom, enligt kommunfullmäktiges protokoll, det enda partiet i Sundsvalls kommunfullmäktige som lämnat tomma  Sundsvalls Kommunfullmäktige. 2019-06-24 19/00595-1. 2019-08-13.