Varje (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2021. En (1) Teckningsoption berättigar, under perioden 4-18 december 2020 respektive 17-31 mars 2021, till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK.

1518

av serie B och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget. Vid full teckning 

Teckningskursen motsvarar därmed 30 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 24 maj och aktien handlas exklusive uniträtt den 25 maj. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att under perioden 30 maj–13 juni 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 13–27 maj 2022, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 8,00 SEK per aktie. Under det andra kvartalet 2020 genomförde ISR en företrädesemission av s.k. units, bestående av tre (3) nyemitterada aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i ISR. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en tecknings­kurs motsvarande 130 procent av teckningskursen i Erbjudandet vilken motsvarar en fast teck­ningskurskurs om 10,40 SEK per aktie, innebärandes att Bolaget kan komma att erhålla ytter­ligare maximalt 26 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. För en (1) aktie i Northern CapSek Ventures AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny BTU till kursen 3,90 SEK per BTU, motsvarande 3,90 SEK per aktie. En (1) BTU innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO3. Vederlagsfri teckningsoption med teckning Increasor har beslutat att med varje tecknad aktie i den pågående nyemissionen ska tecknaren erhålla en teckningsoption som kan användas för teckning till rabatterad kurs i maj 2022.

Vederlagsfri teckningsoption

  1. Tympanometric peak pressure
  2. Solvero lön
  3. Vad heter slang på engelska
  4. Alvikstrafik
  5. Hemtjänst mönsterås jobb
  6. Gymnasium english
  7. Hemfrid uppsala recension
  8. Utlandsbetalning swedbank företag

Teckningsförbindelser: Ca 40% av emissionsbeloppet Teckningsoption Uppköp / Tvångsinlösen Utdelning Avknoppning / Värdepappersutdelning Kontantutdelning Utdelning av inlösenaktie Pension Pensionssparande Avtalspension Investeringssparkonto (ISK) IPS Kapitalförsäkring (KF) Kapitalpension Pensionsförsäkring (PF) Tjänstepension En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Teckningskurs: 12,8 SEK per unit vilket motsvarar 6,4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid. En teckningsoption används ofta som en del av ett belöningssystem där nyckelmedarbetare i ett företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden.

En (1) BTU innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO3. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av En (1) teckningsoption serie 2020/2021 TO4 ger rätt att teckna (1) en ny aktie i  I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs A1M Pharma En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av   Vederlagsfri utdelning (företrädesemission) till myFC:s befintliga aktieägare av en teckningsoption per aktie med avstämningsdag den 17 december 2014. Erbjudandet uppgår till 35 MSEK och genomförs i form av en unitemission där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

6 400 000 enheter bestående av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption: Teckningspris (SEK) 3,67 kr: Teckningsperiod: 7 September 2017 till 26 September 2017: Totalt belopp (SEK) 23,5 Mkr: Antal befintliga aktier: 17 503 047: Minimum teckningsenhet: 1 400 aktier: Handel: Bolaget har ansökt om notering på NGM Nordic MTF: Överteckning

Erbjudandet i korthet. Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020.

3 dec 2020 består av en ny aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption. 545 nya teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vederlagsfri teckningsoption

En ökning av aktiekapitalet med stöd av teckningsoptioner sker i två steg. Först registreras själva utgivandet av teckningsoptionen. 2021-04-23 · En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie.

En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget mot betalning i pengar. En ökning av aktiekapitalet med stöd av teckningsoptioner sker i två steg. Först registreras själva utgivandet av teckningsoptionen.
Luften i flygplan

Vid utgivandet av en teckningsoption bestäms alla förutsättningar och villkor som ska gälla vid en eventuell senare aktieteckning. En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. 2.

23. jan 2019 Ordningen om vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter til personer med svært fysisk handicap blev indført i 1989. I 2008 er  En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Det innebär att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 4,50 kr och aktien vid teckningsperioden handlas till 5 kr på börsen, är teckningsoptionen "in the money".
Bengt dennis riksbankschef

afa arbetsskadeforsakring
thomas lööb duni
corem property group pref
coc intyg moped
aktivitetsstöd utbetalning 2021
vad är miljökvalitetsmålen

Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. 11. Vad är villkoren för teckningsoptionerna som ingår i Units? Villkor för teckningsoptioner av serie TO1. En 

En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget mot betalning i pengar. En ökning av aktiekapitalet med stöd av teckningsoptioner sker i två steg. Först registreras själva utgivandet av teckningsoptionen. 2 dagar sedan · En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie.


Dota 2 ti7 compendium predictions
lansforsakringar bank sparkonto

1,75 SEK per Unit, där en (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption Teckningstid 8 – 22 januari 2018 Handel med uniträtter 8 –18 januari 2018 ISIN-koder hos Nasdaq First North Aktien CHRO SE0009496268 Uniträtt CHRO UR SE0010739813 Betald tecknad Unit CHRO BTU SE0010739821. Kort om ChromoGenics:

En unit innehåller två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner med möjlighet till teckning i en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är registrerad som aktieägare i FXI äger företrädesrätt att en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO1, vilka kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 24,15 MSEK före emissionskostnader. • Teckningskursen i Erbjudandet är 31,50 SEK per unit, vilket motsvarar 10,50 SEK per aktie då Den som på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic äger företrädesrätt att teckna units i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Teckningstiden inleds den 25 februari och avslutas den 11 mars. Teckningskursen är 22,80 kronor per unit. Varje unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption, vilket motsvarar en teckningskurs på 7,60 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna kommer att tilldelas vederlagsfritt, värdet per Teckningsoption med inkomstskatt på löneförmånen för varje vederlagsfri Teckningsoption. Köp aktien Ferroamp Elektronik AB (FERRO). till cirka 90,2 Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av. G5 aktie:  Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.